Minotaur kills

 1. 10,627 minotaur kills Dogerocket's faceDogerocket
 2. 7,304 minotaur kills Starinka's faceStarinka
 3. 7,285 minotaur kills cchatter's facecchatter
 4. 6,516 minotaur kills Zerhn's faceZerhn
 5. 6,403 minotaur kills RodoftheSea's faceRodoftheSea
 6. 6,367 minotaur kills Hikarite's faceHikarite
 7. 6,170 minotaur kills MadeByProxxy's faceMadeByProxxy
 8. 6,100 minotaur kills GaiaConstruct's faceGaiaConstruct
 9. 5,976 minotaur kills zLays_'s facezLays_
 10. 5,948 minotaur kills MinosVillager's faceMinosVillager
 11. 5,664 minotaur kills Blaphemous's faceBlaphemous
 12. 5,546 minotaur kills Jakethybro's faceJakethybro
 13. 5,535 minotaur kills SRToy's faceSRToy
 14. 5,454 minotaur kills Facepalm's faceFacepalm
 15. 5,291 minotaur kills uwuKwte's faceuwuKwte
 16. 5,276 minotaur kills creed0294's facecreed0294
 17. 5,257 minotaur kills Braaaa's faceBraaaa
 18. 5,196 minotaur kills Agent_Piggles's faceAgent_Piggles
 19. 5,134 minotaur kills mushroomhuntress's facemushroomhuntress
 20. 5,014 minotaur kills Yuxya's faceYuxya
 21. 5,009 minotaur kills J3nda_'s faceJ3nda_
 22. 5,001 minotaur kills KengCola's faceKengCola
 23. 4,991 minotaur kills indigo_polecat's faceindigo_polecat
 24. 4,965 minotaur kills lord_top_man's facelord_top_man
 25. 4,945 minotaur kills Brendidy's faceBrendidy
 26. 4,940 minotaur kills Blackydrag's faceBlackydrag
 27. 4,809 minotaur kills Redbeat's faceRedbeat
 28. 4,759 minotaur kills TheDani123's faceTheDani123
 29. 4,696 minotaur kills spookjc's facespookjc
 30. 4,621 minotaur kills NoodleCooker's faceNoodleCooker
 31. 4,531 minotaur kills K_Triplet's faceK_Triplet
 32. 4,431 minotaur kills Zardo_o's faceZardo_o
 33. 4,350 minotaur kills SinceImRandom's faceSinceImRandom
 34. 4,345 minotaur kills Fish411's faceFish411
 35. 4,330 minotaur kills Illuminighty's faceIlluminighty
 36. 4,306 minotaur kills Sherl0ck's faceSherl0ck
 37. 4,302 minotaur kills eatplastic's faceeatplastic
 38. 4,280 minotaur kills DeathTurtle13's faceDeathTurtle13
 39. 4,268 minotaur kills Aberts's faceAberts
 40. 4,198 minotaur kills Dragonsweat's faceDragonsweat
 41. 4,121 minotaur kills Darnol's faceDarnol
 42. 4,118 minotaur kills JesSpeyside_'s faceJesSpeyside_
 43. 4,116 minotaur kills Der_Gandalf's faceDer_Gandalf
 44. 4,110 minotaur kills IssaFR's faceIssaFR
 45. 4,083 minotaur kills SuperiorKailo's faceSuperiorKailo
 46. 4,056 minotaur kills geometryville's facegeometryville
 47. 4,050 minotaur kills BCrule's faceBCrule
 48. 3,990 minotaur kills Lumb1234's faceLumb1234
 49. 3,980 minotaur kills SaufendesMinii's faceSaufendesMinii
 50. 3,977 minotaur kills Boih's faceBoih
 51. 3,975 minotaur kills Verise's faceVerise
 52. 3,950 minotaur kills UwUMiau's faceUwUMiau
 53. 3,895 minotaur kills Creepe147's faceCreepe147
 54. 3,880 minotaur kills Optimus0811's faceOptimus0811
 55. 3,873 minotaur kills RealKazz's faceRealKazz
 56. 3,870 minotaur kills Its_Krios's faceIts_Krios
 57. 3,844 minotaur kills NotYourSister's faceNotYourSister
 58. 3,833 minotaur kills Stqv's faceStqv
 59. 3,805 minotaur kills SimbaZockt's faceSimbaZockt
 60. 3,788 minotaur kills _Niklers_'s face_Niklers_
 61. 3,787 minotaur kills jperrm's facejperrm
 62. 3,783 minotaur kills Blockhead790's faceBlockhead790
 63. 3,774 minotaur kills Lotoxic's faceLotoxic
 64. 3,774 minotaur kills FurzWindel's faceFurzWindel
 65. 3,765 minotaur kills owoCalamital's faceowoCalamital
 66. 3,764 minotaur kills Pinesow_'s facePinesow_
 67. 3,753 minotaur kills Prewls's facePrewls
 68. 3,751 minotaur kills _Earendil_'s face_Earendil_
 69. 3,750 minotaur kills theAlias_'s facetheAlias_
 70. 3,705 minotaur kills _Posiris_'s face_Posiris_
 71. 3,704 minotaur kills ELIE101's faceELIE101
 72. 3,676 minotaur kills takuto1006's facetakuto1006
 73. 3,626 minotaur kills oHanok's faceoHanok
 74. 3,623 minotaur kills WindowSetup's faceWindowSetup
 75. 3,619 minotaur kills Falloon's faceFalloon
 76. 3,617 minotaur kills Lyristical's faceLyristical
 77. 3,577 minotaur kills SpookyQuan's faceSpookyQuan
 78. 3,557 minotaur kills Qustark's faceQustark
 79. 3,555 minotaur kills BB_D's faceBB_D
 80. 3,545 minotaur kills Shwooom's faceShwooom
 81. 3,538 minotaur kills Hydrolt's faceHydrolt
 82. 3,528 minotaur kills LARTHANGE's faceLARTHANGE
 83. 3,528 minotaur kills irobagu_Relicykz's faceirobagu_Relicykz
 84. 3,513 minotaur kills MoonlitSky's faceMoonlitSky
 85. 3,507 minotaur kills cheetah80's facecheetah80
 86. 3,484 minotaur kills TwistyLeGob's faceTwistyLeGob
 87. 3,473 minotaur kills ErenJay_'s faceErenJay_
 88. 3,470 minotaur kills Aqua_777's faceAqua_777
 89. 3,465 minotaur kills Ksorke's faceKsorke
 90. 3,460 minotaur kills TheBartusekk's faceTheBartusekk
 91. 3,447 minotaur kills unimaru6's faceunimaru6
 92. 3,438 minotaur kills MrTheBest1's faceMrTheBest1
 93. 3,401 minotaur kills Isimp4_uwubine's faceIsimp4_uwubine
 94. 3,400 minotaur kills Shrimp_abb's faceShrimp_abb
 95. 3,390 minotaur kills CheeseSora's faceCheeseSora
 96. 3,366 minotaur kills Xehc's faceXehc
 97. 3,359 minotaur kills Syauni's faceSyauni
 98. 3,354 minotaur kills Nanify's faceNanify
 99. 3,343 minotaur kills Tundzar's faceTundzar
 100. 3,320 minotaur kills J301's faceJ301